Najnowsze wpisy


wrz 20 2013 Pojęcie Dynamiki układów
Komentarze: 0

Dynamika układów to pojęcie określające charakterystyczną cechę wszelkich rzeczywistych układów fizycznych - zdolność do magazynowania i przetwarzania energii. Każda zmiana parametru układu (jego struktury, parametru elementu, czy też wielkości wejściowej układu) powoduje przepływ i przetwarzanie energii w układzie. Ponieważ przepływ energii wymaga upływu czasu, zmiany wielkości układu powiązanych bezpośrednio z elementami magazynującymi energię nie mogą być skokowe.

Prostym przykładem pozwalającym przedstawić dynamikę układów są naczynia połączone.

dynamika układów

Intuicyjnie wiadomo, że usunięcie przegrody spowoduje przepływ cieczy ze zbiornika 1 do zbiornika 2, aż do wyrównania się poziomów w obydwóch zbiornikach. Z punktu widzenia dynamiki układów, każdy zbiornik reprezentuje magazyn energii potencjalnej. W procesie przepływu cieczy następuje wyrównanie się energii potencjalnych w obydwóch zbiornikach (dokładniej rzecz ujmując znaczenie ma też energia kinetyczna przepływającej wody, ale pomijamy ją dla uproszczenia przykładu). Chociaż przykład jest bardzo prosty, można w nim wyróżnić wszystkie istotne elementy rozpatrywane w bardziej skomplikowanych układach:
komutacja - zmiana parametru układu (struktury układu, parametru jednego lub wielu elementów układu, wielkości wejściowej układu) - w naszym przypadku usunięcie przegrody;
stan nieustalony - przedział czasowy, w którym następuje proces przepływu energii - czas od usunięcia przegrody aż do wyrównania się poziomów w obydwóch zbiornikach;
stan ustalony - następuje po stanie nieustalonym, w stanie ustalonym wielkości występujące w układzie mają stałe wartości - w przykładzie jest to czas po wyrównaniu się poziomów cieczy.

W układach stosowanych w technice występowanie stanów nieustalonych jest zazwyczaj zjawiskiem niepożądanym i szkodliwym, gdyż zjawiska dynamiczne są często skomplikowane i trudne w analizie.

kesher : : czujniki drgań, dynamika układów